bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.


Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
• ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy, udostępniana jest na wniosek zainteresowanego.


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem art. 15. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)Opublikował: Łukasz Ławniczak
Publikacja dnia: 31.12.2013
Podpisał: Łukasz Ławniczak
Dokument z dnia: 15.11.2013
Dokument oglądany razy: 2 939