bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.02.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Status Prawny

Status prawny – uregulowany w KRS 0000003553.

Zespół działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011 Nr 112 poz. 654 z późn.zm.);
2. Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210, poz. 2135 z późn.zm. );
3. Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417);
4. Ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997. nr 28 poz. 152 z późn.zm.);
5. Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039 z późn. zm.);
6. Ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994, nr 111, poz. 535 z późn.zm.):
7. Statutu Zespołu
8. Regulaminu Organizacyjnego.Opublikował: Łukasz Ławniczak
Publikacja dnia: 25.02.2016
Podpisał: Łukasz Ławniczak
Dokument z dnia: 31.12.2013
Dokument oglądany razy: 2 976