bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Przedmiot działaności

W ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia Zespół zapewnia na terenie Dzielnicy Bemowo i Włochy m.st. Warszawy:


Podstawową Opiekę Zdrowotną w przychodniach:

• 1 Sierpnia 36A;
• Szybowcowej 4;
• Janiszowskiej 15;
• Cegielnianej 8;
• Czumy 1;
• Powstańców Śląskich 19;
• Wrocławskiej 19.


Specjalistyczną Opiekę Zdrowotną w przychodniach:

• przy ul. 1 Sierpnia 36A w zakresie: ginekologii i położnictwa, chirurgii stomatologicznej, rehabilitacji (porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne), neurologii;
• przy ul. Szybowcowej 4 w zakresie: diabetologii;
• przy ul. Janiszowskiej 15 w zakresie: urologii;
• przy ul. Cegielnianej 8 w zakresie: kardiologii, ginekologii i położnictwa, onkologii, okulistyki, dermatologii, reumatologii, rehabilitacji (porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne), poradni zdrowia psychicznego, terapii leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespół leczenia środowiskowego-psychiatrycznego (domowego);
• przy ul. Czumy 1 w zakresie: ginekologii i położnictwa, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii onkologicznej, kardiologii, laryngologii, laryngologii dla dzieci, neurologii, okulistyki, okulistyki dla dzieci, osteoporozy, protetyki, ortodoncji dla dzieci, terapii leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, wady postawy dla dzieci;
• przy ul. Powstańców Śląskich 19 w zakresie: chorób płuc, diabetologii, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji (porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne);
• przy ul. Wrocławskiej 19 w zakresie: alergologii dla dzieci, chirurgii, chirurgii onkologicznej, chorób płuc dla dzieci, endokrynologii, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji (porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne), urologii i Poradni Zdrowia Psychicznego, preluksacji;

Stomatologiczną Opiekę Zdrowotną w przychodniach:
• przy ul. 1 Sierpnia 36a,
• przy ul. Szybowcowej 4,
• przy ul. Janiszowskiej 15,
• przy ul. Cegielnianej 8,
• przy ul. Czumy 1
• przy ul. Czumy 1 – poradnia dla dzieci                                                                                                  • przy ul. 1 Sierpnia 36a – poradnia dla dzieci


SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy ponadto wykonuje badania diagnostyczne obejmujące między innymi:
• badania laboratoryjne,
• rentgenodiagnostykę (ogólną, stomatologiczną, MMG),
• densytometrię,
• USG,
• USG Doppler
• EEG,
• EMG,
• próby wysiłkowe z zakresu kardiologii,
• Holter,
• Kolposkopię,
• Audiometrię,
• Spirometrię.Opublikował: Łukasz Ławniczak
Publikacja dnia: 13.09.2017
Podpisał: Łukasz Ławniczak
Dokument z dnia: 01.09.2017
Dokument oglądany razy: 2 449